Een ‘groen’ pedagogisch beleidsplan

Fenne kipEen ‘groen’ pedagogisch beleidsplan

Iedere kinderopvang heeft zijn eigen visie. Een visie waarom de ouders juist voor deze kinderopvang moeten kiezen. Hoe zij vinden dat er het beste met de kinderen omgegaan kan worden.

Een van de visies is een ‘Groene’ visie. Kinderdagverblijven die veel waarde hechten aan ‘het buitenleven’  en  een natuurlijke ontdekbuitenruimte hebben en waar de baby’s veelal in buitenbedjes buiten kunnen slapen.

In Scandinavië is deze vorm van opvang al veel langer bekend en maatschappelijk geaccepteerd. De kinderopvang in Nederland kan veel leren van alle kennis en ervaring die in Scandinavië opgedaan is.

Zo is er in Zweden onderzoek gedaan naar de invloed van verschillende buitenruimten op de ontwikkeling van kinderen. Er zijn twee kinderdagverblijven met elkaar vergeleken. Het eerste kinderdagverblijf had een ‘standaard’ buitenruimte met een vlak betegeld terrein, wat beplanting, een klimrek, glijbaan, schommels en een zandbak. De kinderen van dit kinderdagverblijf speelden gemiddeld twee uur per dag buiten.
Het andere kinderdagverblijf had een natuurlijke buitenruimte met rotsen, grote bomen, oneffen terrein, een zandbak, schommels, speelhuis en slingertouwen aan stevige boomtakken. De kinderden van dit kinderdagverblijf brachten gemiddeld meer dan de helft van de dag buiten door.

Uit het onderzoek bleek dat de kinderen van het laatste kinderdagverblijf veel minder ziek werden, dat de concentratie van de kinderen beter was en hun grove motoriek veel beter ontwikkeld was.

IMG_1171 IMG_1329  

Als kinderopvang, vooral kinderdagverblijf, ben je aan heel veel wettelijke regels gebonden. Soms is het puzzelen om de ‘groene visie’ te verwerken in een pedagogisch beleidsplan en te implementeren in het dagelijkse werk en ook nog eens te voldoen aan alle wettelijke regels. Ik kan u helpen uw ‘groene visie’ te verwoorden in uw pedagogisch beleidsplan zodat deze voldoet aan alle wettelijke eisen en u zich als opvang kunt onderscheiden. Zie ook mijn vermelding op de website van Kind en Natuur:

http://www.kindvannature.nl/wie_kan_helpen_/12

Door het hele pedagogisch beleidsplan kan de ‘groene visie’ als een rode draad lopen. Zo kan er beschreven worden welke aanvullende competenties de pedagogisch medewerkers hebben op het kinderdagverblijf, hoe de risico inventarisatie gezondheid en veiligheid omtrent de buitenruimte uitgevoerd wordt, hoe buitenspelen als middel ingezet kan worden om de verschillende ontwikkelingsgebieden te stimuleren, de positieve invloed van buitenspelen op de gezondheid, enzovoorts.

Met eerdere opdrachten heb ik mij verdiept in literatuur over ‘de groene opvang’ en heb ik gewerkt op een locatie waar ‘het buitenleven’ centraal staat.

Ik zie de meerwaarde van deze vorm van kinderopvang en help u graag op weg naar een goede en pedagogisch onderbouwde verwoording van de natuurbeleving in uw opvang.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *