VVE HBO- Coach bezoeken

VVE HBO-Coach bezoeken

Hebben uw pedagogisch medewerkers de opleiding al afgerond en werken ze al met Puk maar heeft u geen eigen Uk & Puk coach in dienst. U kunt mij ook inhuren voor groepsconsulten gecombineerd met VIB (Video Interactie Begeleiding) voor de borging van Uk & Puk binnen uw organisatie.

Lees ook ‘VVE efficiënter in combinatie met VIB’ in de KinderopvangTotaal van 10 November 2016;

https://www.kinderopvangtotaal.nl/kinderdagverblijven/actueel/2016/11/vve-efficienter-in-combinatie-met-vib/

Flyer Groepsconsultatie VVE