Pedagogisch Beleidsmedewerker, coachen van teams

De pedagogische kwaliteit van kinderopvang is heel erg afhankelijk van de pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn op de groep. Coaching op de werkvloer helpt de pedagogische kwaliteit naar een hoger niveau te tillen.

Momenteel zijn er veel veranderingen gaande in kinderopvangland. Waaronder de Wet-IKK die 30 mei 2017 definitief is aangenomen. De wet IKK heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk.

In deze Wet-IKK is een van de veranderingen de verplichting dat ieder kinderdagverblijf voor een minimaal aantal uur coaching door een Pedagogisch Beleidsmedewerker in moet zetten. Dat zal betekenen dat er een grote vraag komt naar Pedagogisch Beleidsmedewerkers. Niet iedere organisatie heeft de mogelijkheid om een Pedagogisch Beleidsmedewerker in dienst te nemen.

https://www.veranderingenkinderopvang.nl/ikk/kinderopvang-is-een-vak/pedagogisch-beleidsmedewerker

En daar is gelukkig een oplossing voor. Het inhuren van een ZZP Pedagogisch Beleidsmedewerker.

Ik kom bij u langs op projectbasis. Bij de coaching van de pedagogisch medewerkers zal ik gebruik maken van Video Interactie Begeleiding. Samen bespreken wij uw wensen met betrekking tot de coaching van uw medewerkers.

Voor de Pedagogisch Coaching van medewerkers in 2019 zit ik vol. Inhuren als Pedagogisch Beleidsmedewerker is nog wel mogelijk.