Online coaching materiaal voor de pedagogisch coach

In coronatijd is bij veel organisaties de pedagogisch coaching tijdelijk stil komen te liggen. Om de coaching toch door te kunnen laten gaan, heb ik verschillende online coaching werkvormen ontwikkeld. Deze werkvormen deel ik graag met andere pedagogisch coaches.

Werkvormen die ik heb liggen zijn:

  • Kahoot Meldcode Kindermishandeling kennis quiz
  • Opiniespel Kindermishandeling en huiselijk geweld
  • Fictieve herkenbare praktijkcasussen online bespreken