Online coaching materiaal voor de pedagogisch coach

Om de coaching in drukke tijden toch door te kunnen laten gaan, heb ik verschillende online coaching werkvormen ontwikkeld waarmee de pedagogisch medewerkers op een moment mee aan de slag komen wanneer zij hier tijd voor hebben. Deze werkvormen deel ik graag met andere pedagogisch coaches.

Werkvormen die ik heb liggen zijn:

  • Kahoot Meldcode Kindermishandeling kennis quiz
  • Opiniespel Kindermishandeling en huiselijk geweld
  • Fictieve herkenbare praktijkcasussen online bespreken