Andere diensten

Binnen de kinderopvang heeft een grote kwaliteitsslag plaats gevonden de afgelopen jaren. Hierdoor is de regelgeving binnen de kinderopvang nadrukkelijk aanwezig. Je bezig houden met deze randvoorwaarden, vindt niet iedere ondernemer in de kinderopvang even leuk werk. Daarnaast vraagt dit veel van de ondernemer om de kennis te vergaren op het gebied van alle Wet- en Regelgeving.

familie-de-bruin-29Gelukkig is er iemand die als expertise de Wet- en Regelgeving heeft en die u op freelance basis kan ondersteunen. Ik kom graag bij u langs. Ik kan u ondersteunen bij:

 • Het (her)schrijven van een pedagogisch beleidsplan; vertaling van de eigen visie gekoppeld aan de pedagogische theorie, vertaald in beleid dat aan de inspectie eisen voldoet.
 • Schrijven van pedagogisch werkplannen voor verschillende locaties
 • Het (her)schrijven van een Beleid Veiligheid & Gezondheid, startende met een risico inventarisatie.
 • Het schrijven van (V)VE beleid
 • Het schrijven van een opleidingsbeleidsplan
 • Het schrijven van een Beleid inzet pedagogisch beleidsmedewerker/ -coach  en inzet PBC in de (V)VE (coachplan)
 • Het opstellen van een POP waarin coachee gedurende hun pedagogisch coaching traject hun ontwikkeling in bij kunnen houden
 • Verzorgen van op maat verzorgde studiedagen
 • Cursus Pedagogische Visie Ontwikkeling voor Gastouderopvang
 • Inspectie begeleiding, bijvoorbeeld tijdens een hersteltraject
 • Ondersteunen bij het herinrichten van de speelleeromgeving

Ook kunnen organisaties diverse format documenten bij mij afnemen zoals:

 • Informatie voor het ordenen van een inspectiemap met werkinstructie onverwacht inspectiebezoek voor de medewerkers
 • Kahoot! Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld kennis Quiz met Opiniespel (ook online in te zetten tijdens een teamcoaching)
 • Casussen die in te zetten zijn tijdens coaching trajecten

Heeft u ondersteuning nodig op een ander gebied, vraag het mij gerust en ik kijk of ik u hierbij van dienst kan zijn.

Volg ook mijn Facebookpagina om te zien met welke leuke en uitdagende opdrachten ik bezig ben. En om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen in Kinderopvangland.

http://www.facebook.com/pedagogischbeleidsplan.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *