Beleid Veiligheid & Gezondheid

Van risico inventarisatie tot toepasbaar beleid

Het gehele beleid veiligheid & gezondheid kunt u door mij laten opstellen. Hoe?

  • Ik vraag een filmpje van alle ruimtes voor het uitvoeren van de RI
  • Ik vraag om alle protocollen en beleidsdocumenten die vallen onder veiligheid en gezondheid door te sturen.
  • Ik start met een uitgebreide risico inventarisatie veiligheid & gezondheid.
  • Aan de hand van de RI schrijf ik een rapportage.
  • Aan de hand van alle ingewonnen informatie, schrijf ik een beleid veiligheid & gezondheid die de organisatie jaarlijks zelf kan herzien.