Beleid (her)schrijven

Momenteel zijn er veel veranderingen gaande in kinderopvangland. Waaronder de Wet-IKK die 30 mei 2017 definitief is aangenomen. De wet IKK heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk. 1 juli 2024 zijn de kwaliteitseisen in de kinderopvang nog aangepast en er zullen nog wijzigingen aankomen.

Niet iedere houder is inhoudelijk even goed op de hoogte van de Wet- en regelgeving rondom de Kinderopvang. Ook wil het wel gebeuren dat je als houder niet weet hoe je goed op papier kunt beschrijven hoe je aan de Wet- en regelgeving voldoet. Dan is het fijn als er iemand met je meedenken!

Van het schrijven tot een advies tot het geheel laten (her)schrijven van een pedagogisch beleidsplan.  Ik help u graag!

Ik werk niet op abonnementsbasis. In een gesprek hoor ik aan welke wensen u heeft en aan de hand van de verkregen informatie maak ik een vrijblijvende offerte op. U weet precies waar u aan toe bent en komt niet voor onverwachte kosten te staan. 

Ik ondersteun niet alleen bij het (her)schrijven van een pedagogisch beleidsplan. Ook kunt u mij inschakelen voor een:

  • Pedagogisch Beleidsplan
  • Beleid Veiligheid & Gezondheid
  • Beleid Pedagogisch Beleidsmedewerker/ -coach
  • Beleid Pedagogisch Beleidsmedewerker/ -coach en inzet PBC in de (V)VE
  • (V)VE Beleid
  • Stagebeleid / Beleid inzet pedagogisch medewerkers in opleiding
  • Opleidingsbeleidsplan
  • Pedagogisch werkplan