Beleid (her)schrijven

Momenteel zijn er veel veranderingen gaande in kinderopvangland. Waaronder de Wet-IKK die 30 mei 2017 definitief is aangenomen. De wet IKK heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk.

Niet iedere houder is inhoudelijk even goed op de hoogte van de Wet- en regelgeving Kinderopvang. Ook wil het wel gebeuren dat je als houder niet weet hoe je goed op papier kunt beschrijven hoe je aan de Wet- en regelgeving voldoet. Dan is het fijn als er iemand met je meedenken!

Van het schrijven tot een advies tot het geheel laten (her)schrijven van een pedagogisch beleidsplan.  Ik help u graag!

Ik werk niet op abonnementsbasis. In een gesprek hoor ik aan welke wensen u heeft en aan de hand van de verkregen informatie maak ik een vrijblijvende offerte op. U weet precies waar u aan toe bent en komt niet voor onverwachte kosten te staan. 

Ik ondersteun niet alleen bij het (her)schrijven van een pedagogisch beleidsplan. Ook kunt u mij inschakelen voor een:

  • Pedagogisch Beleidsplan
  • Beleid Veiligheid & Gezondheid
  • Beleid Pedagogisch Beleidsmedewerker/ -coach
  • Beleid Pedagogisch Beleidsmedewerker/ -coach en inzet PBC in de (V)VE
  • (V)VE Beleid
  • Stagebeleid / Beleid inzet pedagogisch medewerkers in opleiding
  • Opleidingsbeleidsplan
  • Pedagogisch werkplan