Beleidsverantwoording

1 januari 2019 is het verplicht geworden om een pedagogisch beleidsmedewerker/ -coach in te zetten om structureel te werken aan de kwaliteit van de pedagogisch medewerkers. Een pedagogisch beleidsmedewerker coacht de medewerkers daarom bij de dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast houdt de pedagogisch beleidsmedewerker zich bezig met de ontwikkeling van pedagogisch beleid. 

Kinderopvangorganisaties bepalen zelf of ze de beleidstaken en coaching in één functie verenigen, of er twee aparte functies van maken. 

Kwalificatie-eisen

Er gelden kwalificatie-eisen voor de pedagogisch coach en de pedagogisch beleids- medewerker /coach. Voor deze twee functies moet worden voldaan aan deze kwalificatie-eisen. Die eisen kunt u vinden in de functieboeken van de cao’s op https://www.kinderopvang-werkt.nl/ van FCB.

Voor de functie beleids- of stafmedewerker B (cao Kinderopvang) cq. beleids- of stafmedewerker 2 (cao Sociaal werk) gelden geen kwalificatie-eisen. Er zijn dus geen specifieke diploma’s vereist. De medewerker dient wel HBO werk- en denkniveau hebben.

De functie van pedagogisch beleidsmedewerker wordt veelal door de houder zelf vervult aangezien die als houder op HBO-niveau functioneert. Toch hebben veel houders moeite met het inzichtelijk maken wat ze allemaal in hun rol als pedagogisch beleidsmedewerker uitvoeren. Ik ondersteun houders bij het registeren van alle beleidsactiviteiten. Een keer per kwartaal heb ik een afspraak via Microsoft Teams waarin ik samen met de houder de beleidsurenregistratie van het afgelopen kwartaal doe.