Video Interactie Begeleiding

VIB voor alle vormen van kinderopvang

Video Interactie begeleiding, ook wel VIB genoemd, is een positieve manier van coaching en feedback geven. Er wordt een filmpje gemaakt tijdens het dagelijkse werk. Gekozen kan worden voor een bepaalde situatie zoals bijvoorbeeld tijdens een groepsactiviteit. Samen met de VIB-er kijkt de pedagogisch medewerker de beelden op micro-niveau terug. De focus licht op de interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker waardoor deze medewerkers meer stimulerend worden in hun opvoedingsgedrag, sensitiever worden en verbaal stimulerender. De pedagogisch medewerkers worden zich bewust van hun pedagogische kwaliteiten en dit zorgt er weer voor dat de kinderen door deze medewerkers meer aangekeken worden, dat de contactinitiatieven vaker verbaal ontvangen worden en dat deze medewerkers de kinderen vaker de beurt te geven.

VIB online

Video Interactie Begeleiding kan ook prima online uitgevoerd worden. De medewerker maakt van te voren een eindbeeld. Samen bekijken wij het filmpje via Microsoft Teams.   

Lees meer over VIB op kinderopvangonderzoek